It is currently 27 Sep 2021 00:36


All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 1 post ] 
Author Message
 Post subject: Noteikumi (17.11.2019.)
PostPosted: 19 Jan 2017 14:15 
Boss
User avatar

Joined: 28 Oct 2013 10:37
Posts: 2360
Rediģētie noteikumi (17.11.2019.),
ko pieņēmis Fury augstākstāvošais Administrators


VISPĀRĪGĀ DAĻA
Noteikumu mērķis un noteikumu lietotie termini

1.pants. Noteikumu mērķis - detalizēti aprakstīt pienākumus, tiesības un sankcijas saistībā ar darbībām gan Spēlē, gan Forumā.

2.pants. Sodu veidi.
(1.)Sankciju veidi var būt:
(1)Chatban,
(2)Bloķēšana uz personāžu (charu),
(3)Bloķēšana uz kontu,
(4)Bloķēšana uz IP,
(5)Bloķēšana uz Datoru,
(6)Konta ievietošana melnajā sarakstā, ierobežojot pieejamos pakalpojumus (kredītu pasūtīšana).

(2.)Par attiecīgu sankciju piemērošanu (2.(1)) atbild GM, konta bloķēšanas komisija vai Augstākstāvošā vadība.

3.pants. Veikto pārkāpumu klasifikācija.
(1.)Atbilstoši spēlētāju pārkāpumiem, pārkāpumi iedalāmi šādi:
(1)viegli pārkāpumi,
(2)mazāk smagi pārkāpumi,
(3)vidēji smagi pārkāpumi,
(4)smagi pārkāpumi
(5)sevišķi smagi pārkāpumi.

(2.)(2.)Par vieglu pārkāpumu uzskatāms tīšs pārkāpums, par kuru šajā nolikumā paredzēta personāža vai konta bloķēšana uz laiku līdz 24 stundām, ieskaitot.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.2019., kuri stājas spēkā 05.11.2019)
(3.)Par mazāk smagu pārkāpumu uzskatāms tīšs pārkāpums, par kuru šajā nolikumā paredzēta konta bloķēšana no 24 stundām līdz 7 diennaktīm.
(4.)Par vidēji smagu pārkāpumu uzskatāms tīšs pārkāpums, par kuru šajā nolikumā paredzēta konta bloķēšana no 7 diennaktīm līdz 14 diennaktīm.
(5.)Par smagu pārkāpumu uzskatāms tīšs pārkāpums, par kuru šajā nolikumā paredzēta konta bloķēšana no 14 diennaktīm līdz 30 diennaktīm.
(6.)Par sevišķi smagu pārkāpumu uzskatāms tīšs pārkāpums, par kuru šajā nolikumā paredzēta konta un/vai IP perm. bloķēšana.
(7.)Par attiecīgo sankciju piemērošanu atbild GM.

4.pants. Konta bloķēšanas komisija.
(1) Konta bloķēšanas komisija sastāv no 3 - 5 pilnvarotām personām, kuru kompetencē ir apelācijas kārtībā izskatīt sūdzības par nepamatotām vai prettiesiskām darbībām saistībā ar konta bloķēšanu (sākot no 5 dienām) , vai personāža bloķēšanu (sākot no 7 dienām) no GM puses.
(2) Sūdzības par Chatbanu līdz 120 minūtēm, Konta Bloķēšanas komisija neizskata.
4.1.pants. Kontu bloķēšanas komisijas sākuma sastāvs.
GM - Zeuss
Spēlētājs - Ennia
Spēlētājs - Liktenis

(Brīva vakance - izsludināts konkurss )
(Brīva vakance - izsludināts konkurss )


5. pants. Procesuālie termiņi.
(1)Apelācijas sūdzība iesniedzama Konta bloķēšanas komisijai (DM Zeuss @ fury forum) 3 darba dienu laikā pēc konta vai personāža bloķēšanas.
(2)Kasācijas sūdzība iesniedzama augstākstāvošai vabībai (admin@fury.lv) 6 darba dienu laikā pēc apelācijas sūdzības noraidīšanas.
(3)Nokavējot minētos termiņus, iesniegums netiks izskatīts un tiks atstāts bez virzības.

6.pants. Spēlētāju pienākumi un atbildība.
(1) Spēlētāju pienākums ir sekot līdzi noteikumiem un to grozījumiem, kas saistīti ar nolikumiem, kā arī ziņot augstākstāvošai vadībai, ja tie nav ievēroti gan no spēlētāju, gan vadības puses.
(2) Spēlētājs ir pats atbildīgs par savām mantām, kuras ir iegūtas spēles laikā. Ja spēlētājs ir dalījies ar saviem autorizācijas piekļuves kodiem ar citiem spēlētājiem, un pēc šī gadījuma spēlētājam ir pazudušas mantas, tad administrācija par šādiem gadījumiem neatbild.
(3) Ja rodas situācija, ka mantas pazudušas servera problēmu dēļ, tad par esošo situāciju jāziņo vadībai forumā vai rakstot uz admin@fury.lv .

7.pants. Pamatnoteikumi par Konta bloķēšanu no GM puses.
(1) Nepieciešams uzņemt ekrānšāviņu ar brīdinājumu vai video, kurā var redzēt lamāšanos, vardarbību vai jebkuru citu pārkāpumu pret spēlētājiem.
(2) Ekrānšāviņā noilgums 3 darba dienas. Video noilgums 7 darba dienas.
(3) Ja kāds no 7.(2) panta pierādījumiem būs vecāks, kā norādīts termiņā, tad lieta / pierādījums tiks atstāta bez virzības.
(4) Izslēgts ar 24.04.2017. grozījumiem.
(Minēto 7.(1) panta informāciju ievietot forumā, norādot, kāds ir konta bloķēšanas termiņš un iemesls (Uz kāda panta attiecināms pārkāpums)
(5) Piemērojot Chatbanu, ieraksts Forumā nav nepieciešams.
(6) GM, kurš piemērojis konta bloķēšanu, nomaina (ja ir atļauja, vai ziņo kompetentajai perosonai, lai to izdara) tēmas nosaukumu atbilstoši pieņemtajam šablonam (Pmr. Liktenis 9.1.panta pārkāpums).

8. pants. Pamatnoteikumi par pārkāpumiem no spēlētāju puses.
(1) Nepieciešams uzņemt 3 ekrānšāviņus, kur čata logs ir atvērts pilnībā, vai vienu ierakstītu video, kur redzams pārkāpums.
(2) Ja ir konstatēts acīmredzams pārkāpums vienā ekrānšāviņā, tad GM un Konta bloķēšanas komisijas var pieņemt šo pierādījumu, neņemot vērā 8.(1).panta nosacījumus.

9.pants. Foruma reģistrācijas prasības.
(1) Reģistrējoties forumā, izmantojot vārdu, kurš saistīts ar GM, MODERATOR vai ADMIN (nickname).
Traktēts kā Sevišķi smags pārkāpums.

9.1.pants. Foruma pamatnoteikumi.
(1) Izveidojot Tēmas, lūgums, tās ievietot pareizajā sadaļā.
(2) Ja rodas situācija, ka netīši ievietojat vairākus vienādus POSTUS, izmantot funkciju EDIT.
(3) Izmantojot Forumā lamuvārdus vai aizvainojošus rakstus.
Traktēts kā mazāk smags pārkāpums.
(3.1) Publicēt rakstus, kas neattiecas uz servera kopienu, vai reklamēt saites, kas neattiecas uz
Fury.
Traktēts kā smags pārkāpums.

SEVIŠĶĀ DAĻA
Sankcijas attiecībā uz Konta bloķēšanu

10. pants. Administrācijas un spēlētāju pienākumi.
10.1.pants. Aizliegts necienīgi attiekties pret servera komandu kā forumā, tā arī spēlē.
Traktēts kā Mazāk smags pārkāpums.
10.2.pants. Vadībai ir aizliegts necienīgi izteikties pret servera spēlētājiem kā forumā, tā arī spēlē.
Traktēts kā Mazāks smags pārkāpums, ar attiecīgā amata pilnvaru ierobežošanu.
10.3.pants. Aizliegts draudēt servera komandai kā Forumā, tā arī Spēlē.
Traktēts kā Smags pārkāpums.
10.4.pants. Aizliegts GM vai augstākstāvošu vadību spēles gaitā nogalināt.
Traktēts kā Viegls pārkāpums.
10.5.pants. Aizliegts vērsties pret GM vai augstāstāvošu vadību, kā Forumā, tā arī Spēlē, ar ieslēgtu CAPS lock.
Traktēts kā Viegls pārkāpums ar primāro sankciju 5 minūtes Chatbans (chatbans attiecas uz Spēli, ne Forumu) .
10.6.pants. GM aizliegts izpaust informāciju spēlētājam par citu spēlētāju personāžiem
Soda mēru un attiecīgo piekļuvju ierobežošanu izlem augstāk stāvošā vadība.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2019., kuri stājas spēkā 10.11.2019)


11.pants. Programmu lietošanas īpatnības.
11.1.pants. Atļauts lietot Mu Window mode.
11.2.pants. Aizliegts izmantot jebkādas programmas un palīgprogrammas, izņemot 11.1 pantā minēto.
Traktēts kā Sevišķi smags pārkāpums.
11.2.(1).pants. Augstākstāvošā vadība var mainīt sankcijas par 11.2.panta minētajām darbībām, ja nesaskata izdarītā pārkāpuma saturu vai objektu.
11.3.pants. Aizliegts nereaģēt uz GM aizrādījumiem par pārkāptiem noteikumiem.
Traktēts kā Viegls pārkāpums.

12.pants. Servera kļūdu (BUGu) lietošana.
12.1.pants. Izmantot bagus (kļūdas) un/vai dažādas programmas spēles uzlaušanai un mājaslapai, pārmainīt spēles datus, vai pievilināt citus spēlētājus pie šādām rīcībām.
Traktēts kā Vidēji smags pārkāpums.
12.2.pants. Ja kosntatējat serverī kļūdu (bugu), nekavējoties ziņot administrācijai:
Primārais - fury.lv/forum ;
Sekundārais - admin@fury.lv.
- Sankcijas par neziņošanu traktētas kā Mazāk smags pārkāpums.

13.pants. Spēles process.
13.1.pants. Veidot spēles spēlētāju vārdus vai ģildes nosaukumus, kas rada nepatiesu informāciju par spēlētāju, vai ģildes statusu, kas attiecas uz administrācijas līdzīgiem spēlētāju vārdiem vai servera nosaukumam.
Traktēts kā Sevišķi smags pārkāpums
13.2.pants. Veidot spēles spēlētāju vārdus vai ģildes nosaukumus (ja nav viena un tā pati persona), kas rada nepatiesu informāciju par spēlētāju, vai ģildes statusu.
Primāri tiek piedāvāts no GM puses ieskaitīt attiecīgos spēles kredītus (atbilstoši tarifam), lai minētā persona nomaina spēlētāja vārdu, kā arī lūdz izdzēst ģildes nosaukumu. Ja persona no tā atsakās, tad traktēts kā Sevišķi smags pārkāpums.
13.2.1.pants. Nav atļauts izveidot spēlētāju vārdus vai ģildes nosaukumus ar apvainojumiem, lamuvārdiem, cilvēku vai dzīvnieku dzimumorgāniem un nepiedienīgiem vārdiem (ētikas principi).
Primāri tiek piedāvāts no GM puses ieskaitīt attiecīgos spēles kredītus (atbilstoši tarifam), lai minētā persona nomaina spēlētāja vārdu, kā arī lūdz izdzēst ģildes nosaukumu. Ja persona no tā atsakās, tad traktēts kā Sevišķi smags pārkāpums.
13.3.pants. Nacionālā naida kurināšana starp spēlētājiem.
Traktēts kā Vidēji smags pārkāpums.
13.4.pants. Spēlētāju pazemošana, aizvainošana vai necieņas izrādīšana.
Traktēts kā Viegls pārkāpums. Primāri Chatbans 60 minūtes.
13.5.pants. Necenzētas leksikas izmantošana, pie kuras attiecināma arī necenzēto vārdu aizklāšana ar dažādiem simboliem, burtiem.
Traktēts kā Viegls pārkāpums. Primāri Chatbans 60 minūtes.
13.6. pants. Citu MU Online serveru reklamēšana gan Spēlē, gan Forumā.
traktēts kā Sevišķi smags pārkāpums.
13.7.pants. Aizliegts traucēt GM pasākumu laikā.
Traktēks kā Viegls pārkāpums. Primārais Chatbans uz 30 minūtēm.
13.8.pants. Aizliegts aprunāt vai aizvainot spēlētaju radiniekus.
Traktēts kā mazāk smags pārkāpums, izvērtējot pārkāpuma nopietnību.
13.9.pants. Aizliegts draudēt spēlētājiem vai vadībai ar izrēķināšanos reālajā dzīvē.
Primāri katrs gadījums tiks izskatīts atsevišķi no GM un Konta bloķēšanas komisijas. Traktēts kā sevišķi smags pārkāpums.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.04.2017., kuri stājas spēkā 27.04.2017)
13.10.pants. Aizliegts pārdot vai pirkt kāda cita spēlētāja mantas par naudu vai citā maksājuma veidā, kas nav Fury servera kredīti, kā arī nodarboties ar reketierismu.
Primāri katrs gadījums tiks izskatīts atsevišķi no GM un Konta bloķēšanas komisijas puses, lai konstatētu noteikuma pārkāpuma pakāpi. Traktēts kā smags vai sevišķi smags pārkāpums.
13.10.1.pants. Aizliegts pārdot vai pirkt savu vai kāda cita spēlētāja spēles kontus (ACC), piekļuves kodus un citu Mu online serveru pakalpojumus, (izņemot 13.10.panta atrunāto - pārdot mantas par servera kredītiem) par naudu, citā maksājuma veidā, kā arī Fury servera kredītiem, kā arī konta maiņu gūstot kādu mantisku vai citu labumu, kā arī konta atdošanu par ziedojumiem.
Primāri katrs gadījums tiks izskatīts atsevišķi no GM un Konta bloķēšanas komisijas puses, lai konstatētu noteikuma pārkāpuma pakāpi. Traktēts kā smags vai sevišķi smags pārkāpums.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.02.2017, kuri stājas spēkā 06.02.2017)
13.11.pants. Ir aizliegts balsot no diviem vai vairākiem kontiem, un par balsošanu saņemtos kredītus, pārvietot uz viena no vairākiem kontiem.
Traktēts kā Mazāk smags pārkāpums ar kredītu un mantu, kuras atrodas tirgus sadaļā, konfiskāciju.
13.12.pants. Aizliegts čatā apspriest narkotiska rakstura vielas (“MK noteikumi Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”)
Traktēts kā viegls pārkāpums. Primāri Chatbans 30 minūtes.
13.13.pants. Aizliegts čatā apspriest erotiska un pornogrāfiska satura informāciju.
Traktēts kā viegls pārkāpums. Primāri Chatbans 30 minūtes.
13.14.pants. Aizliegta spēlētāju provocēšana, kuras rezultātā spēlētājs pārkāpj noteikumus.
Traktēts kā Viegls pārkāpums.
13.15.pants. Atteikties pēc GM lūguma, uzrādīt jebkādas mantas maiņas logā, un pēc nepieciešamības iesniegt tās pārbaudei.
Traktēts kā Viegls pārkāpums.
13.16.pants. Par ģildes kara pamešanu, lai nezaudētu un neatdotu pretinieku ģildei nopelnītos punktus.
Traktēts kā Viegls pārkāpums.
13.17.pants. Krāpšanās ar spēles mantām, kredītiem no citiem spēlētājiem.
Primāri katrs gadījums tiks izskatīts atsevišķi no GM un Konta bloķēšanas komisijas puses, lai konstatētu noteikuma pārkāpuma pakāpi. Traktēts kā Vidēji smags vai Smags pārkāpums.
13.18.pants. Krāpšanās ar maksājumiem vai citiem kredītu iegūšanas avotiem.
Traktēts kā Sevišķi smags pārkāpums.
13.19.pants. Aizliegts gan Spēlē, gan Forumā apspriest, rakstīt vai kādā veidā aizskart etnisko, nacionālo, reliģisko, rases vai citu minoritāšu darbību gan tagadnē, gan pagātnē, tādējādi aizskarot tos.
Primāri katrs gadījums tiks izskatīts atsevišķi no GM un Konta bloķēšanas komisijas puses, lai konstatētu noteikuma pārkāpuma pakāpi. Traktēts kā Viegls vai mazāk Smags pārkāpums.
13.20.pants. Aizliegts, komunikācijā ar citiem spēlētājiem vai publiskajā telpā, diskutēt par pašnāvības gadījumiem, vai līdzīgiem gadījumiem, ko spēlētāji ir mēģinājuši vai mēģinās nodarīt sev.
Traktēts kā Smags pārkāpums.
13.21.pants.Aizliegts traucēt spēles gaitu citiem spēlētājiem aizliedzot spēlētājiem piekļuvi pie jebkuras spēles kartes.
Traktēts kā viegls pārkāpums, atkārtoti traktējas kā mazāk smags pārkāpums.
(punkts attiecas uz Pk darbību iekš servera, kuras rezultātā tiek aizslēgta karte, vai ilgstošu (regulāru) PK iekš monstru spota)
(punkts neattiecas uz PK darbību iekš servera, ja vien tas netiek izmantots ilgstošā laika periodā stāvot pie vienīgās kartes ieejas ar ko tiek traucēta piekļuve kartei)
- Nav attiecināms uz personāžiem, kuri kļūst PK aizsargājot savu spotu
- Nav attiecināms uz starpģilžu kariem (guildwar, hostility)
- Neattiecas darba dienās no plkst 19:30 - 22:00.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.11.2019., kuri stājas spēkā 05.11.2019)
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.11.2019., kuri stājas spēkā 10.11.2019)
(Izslēgts ar 17.11.2019.)


14.pants. Profilaktiskais Chatbans.
Izslēgts ar 28.11.2016 grozījumiem. (Chat ban Profilaktisks sods kaitinošiem spēlētājiem kas traucē GM, vai pārkāpj noteikumus no 1. līdz 4. Punktam un 7 punktu ieskaitot)

15.pants. Surogātpasta jeb SPAM nosacījumi.
15.1.pants. Jebkuras savstarpējās problēmas risināšana publiskajā telpā jeb postā.
Traktēts kā Viegls pārkāpums. Primāri Chatbans 20 minūtes.
15.2.pants. Jebkurš surogātpasts, kas traucē spēlētājiem.
Traktēts kā Viegls pārkāpums. Primāri Chatbans 20 minūtes.
15.3.pants. Serveru neslavas celšana.
Traktēts kā Vidēji smags pārkāpums, ierobežojot pieejamos pakalpojumus.
15.4.pants. Aizliegts sniegt nepatiesu informāciju par spēli, spelētājiem un vadību, kā arī uzdoties par vadību
Traktēts kā Smags pārkāpums.Pārejas noteikumi

16.pants. Nolikuma ieteikumus, papildinājumus vai labojumus, lūdzu, rakstīt discord lietotajam Zeuss, vai forum dm/ e.sk@inbox.lv (sūtīt uz abiem), kuri tiks izskatīti un izvērtēti. Atbilde tiks saņemta 10 darba dienu laikā, pēc informācijas saņemšanas.


Top
Offline Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Forum locked This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 1 post ]  Moderators: ZeusS, Game Masters

All times are UTC + 1 hour [ DST ]


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Theme created StylerBB.net