Fury.lv forum
http://fury.lv/forum/

PVP Events 28.05.2016
http://fury.lv/forum/viewtopic.php?f=12&t=3290
Page 1 of 3

Author:  Joshua [ 22 May 2016 08:06 ]
Post subject:  PVP Events 28.05.2016

Image
Event time 28.05.2016. 20:30 (UTC+02:00). Lorencia ring (coord.141 127).
Event will be split in several rounds. All who wins the first round enters the second round, etc., while from each class (MG,DK,SUM,DL,DW,ELF) will remain only one player.
The prize to the winner of each class 20 000 credits.

Event rules:
*The minimum number of players for each class 8. If there are less number of players, this class doesn’t continue to fight for the prize but can take part to the fight
*Take part in the event can only those players who registered their characters
*If called player in 1 minute doesn’t appear to the fight place, it will be disqualified
*For those who interfere to the Event - with entering in the ring or giving buff for those who are fight - disconnect and ban for 2 hours without warning
*During the event can be used only own class buff, so before start fight players will have to make the switch characters
*If during battle falls both players at the same time, we have the right to require repetition of battle
*From one account may register more characters

Registration:
*Register your characters to the event you can in the forum, or write to GM (EnniaGM and ArnijsGM) the exact nickname of the character and class.
*You can register up to 28.05.2016 18:00 (UTC+2:00).

Image
Events norisināsies 28.05.2016. 20:30 (UTC+02:00). Lorencia ring (koord.141 127). Events būs sadalīts vairākās kārtās. Visi kuri uzvarēs pirmajā kārtā tiks uz otro kārtu u.tt līdz no katras klases (MG.DK.SUM,DL,DW,ELF) paliks tikai viens spēlētājs
Balvā katras klases uzvarētājam 20 000 credits.

Eventa noteikumi:
*Minimālo spēlētāju skaits katrai klasei 8, ja savācas mazāks spēlētāju skaits, šī klase cīņu par balvu neturpina, bet piedalīties var
*Eventā piedalās tikai tie spēlētāji kuri iepriekš savus čarakterus ir reģistrējuši
*Ja izsauktais spēlētājs 1 minūtes laikā neierodas uz cīņas vietu, tiek diskvalificēts
*Tiem, kuri traucēs eventa norisi - lienot ringā vai dodot bufus tiem, kas cīnās - disconnect un bans uz 2 stundām bez brīdinājuma
*Eventa laikā iespējams izmantot tikai savus buffus, tapēc pēc izsaukšanas uz cīņu spēlētājiem būs jātaisa switch chatakters
*Ja cīņas laikā nokrīt abi spēlētāji vienlaikus, mums ir tiesības pieprasīt cīņas atkārtošanu
*No viena accounta var reģistrēt vairākus charakterus

Reģistrācija:
*Pieteikt savus charakterus cīņai varat forumā, vai pie GM (EnniaGM un ArnijsGM) norādot precīzu spēlētāja niku un klasi.
*Reģistrēties varat līdz 28.05.2016 18:00 (UTC+2:00).

Author:  valodja [ 22 May 2016 17:07 ]
Post subject:  Re: PVP Events 28.05.2016

Floky-BM :D

Author:  Skilled [ 22 May 2016 17:49 ]
Post subject:  Re: PVP Events 28.05.2016

Piirags (Blade master)


p.s. Kāpēc nav angļu valodā arī ? Te nespēlē tikai latvieši ; )

Author:  ncuxonaT [ 22 May 2016 21:52 ]
Post subject:  Re: PVP Events 28.05.2016

Rudoolph BM

Author:  ZeusS [ 22 May 2016 22:07 ]
Post subject:  Re: PVP Events 28.05.2016

Skilled wrote:
Piirags (Blade master)


p.s. Kāpēc nav angļu valodā arī ? Te nespēlē tikai latvieši ; )

Ņem un iztulko. Vai ari gaidi kad atradisies laiks to izdarit tuvako dienu laikā.

Author:  Joshua [ 22 May 2016 22:55 ]
Post subject:  Re: PVP Events 28.05.2016

ArchAngel (Blade Master)

Author:  nocomment [ 23 May 2016 00:17 ]
Post subject:  Re: PVP Events 28.05.2016

nocomment (BladeMaster)
Elkss (DuelMaster)

Author:  jesters [ 23 May 2016 16:35 ]
Post subject:  Re: PVP Events 28.05.2016

Premjiers (Blade Master)

Premjiers* (Lord Emperor)

Author:  Dariuss22 [ 23 May 2016 17:52 ]
Post subject:  Re: PVP Events 28.05.2016

MrEdzuks22-(Blade Master)
Evila-(Hight Elf)
SpectreSm-(GrandMaster)

Author:  adidas [ 23 May 2016 23:42 ]
Post subject:  Re: PVP Events 28.05.2016

HTTP-(BM)

Rave-(DL)

Page 1 of 3 All times are UTC + 1 hour [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/